Formació

L’entitat en tant que acadèmia (lloc on s’ensenya) i en tant que catòlica (semànticament vol dir universal) és l’única a la ciutat de Sabadell que treballa, propugna i presenta el món de la religió. Des de fa anys té molt clar que la seva tasca no és tan la de fer proselitisme vers una religió determinada, com la de formar, donar a conèixer, en un món antireligiós i intercultural, la temàtica religiosa. El programa dels nostres cursets i conferències el poden consultar a la nostra Revista mensual, en els nostres locals o bé en aquesta página.